بال تناسب اندام گوشی هوشمند نوجوانان تابستانی

بال: تناسب اندام گوشی هوشمند نوجوانان تابستانی کودکان بیماری کودکانه ثروتمند مدرسه دیابت

گت بلاگز اخبار پزشکی ۲ روی سکه تغذیه ایرانیان

آخرین تحقیقات در زمینه تغذیه مردم کشور عزیزمان ایران نشان می‌دهند که ایرانیان با کمبود شدید روی و اضافه وزن در گروه‌های سنی متفاوت روبرو هستند؛ موضوعی که لزوم ت

۲ روی سکه تغذیه ایرانیان

۲ روی سکه تغذیه ایرانیان

عبارات مهم : باردار

آخرین تحقیقات در زمینه تغذیه مردم کشور عزیزمان ایران نشان می دهند که ایرانیان با کمبود شدید روی و اضافه وزن در گروه های سنی متفاوت روبرو هستند؛ موضوعی که لزوم توجه و برنامه ریزی جهت پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی و همچنین برطرف کردن کمبود ریزمغذی ها را نشان می دهد.

به گزارش ایسنا، اوضاع کمبود ویتامین دی در نوزادان ۱۵ تا ۲۳ ماهه در سال اول تحقیق، یعنی ۱۳۸۰، ۳.۷ درصد بود که در سال ۹۱ به ۲۳.۳ درصد رسید. این ریزمغذی در سال ۹۱ در جمعیت کودکان شش ساله ۶۱.۸ درصد و نوجوانان ۷۶ درصد اعلام شده است هست. میزان روی در زنان باردار نیز در همین بازه زمانی از ۵۶.۵ به ۸۵.۳ درصد و در میانسالان ۵۹.۱ درصد گزارش شده است است.

۲ روی سکه تغذیه ایرانیان

سال ۱۳۸۰ میزان ویتامین A در نوزادان ۱۵ تا ۲۳ ماهه ۰.۵ درصد برآورده شده است بود که در سال ۹۱ به ۱۸.۳ درصد رسید. این نشان دهنده زیاد کردن معنی دار این ریزمغذی در این گروه سنی هست. در میان زنان باردار نیز این رقم در همین بازه زمانی از ۱۵.۲ به ۱۴.۱ درصد کم کردن یافته است.

وضعیت کم خونی در گروه سنی ۱۵ تا ۲۳ ماهه در سال ۱۳۸۰، ۳۷.۸ و در سال ۹۱، ۱۷.۱ گزارش شد. در کودکان شش ساله نیز در سال ۱۳۸۰، این رقم ۱۸.۲ و در سال ۹۱ حدود ۹.۹ درصد اعلام شده است هست. در میان زنان باردار نیز این شاخص از ۲۱.۴ در سال ۸۰، به ۱۴.۳ در سال ۹۱ رسید. در میانسالان نیز از ۱۴.۵ به ۱۰.۳ کم کردن یافته هست. این ارقام نشان دهنده کم کردن معنی دار کم خونی در تمامی گروه های سنی در بازه زمانی ۱۱ ساله در کشور است.

آخرین تحقیقات در زمینه تغذیه مردم کشور عزیزمان ایران نشان می‌دهند که ایرانیان با کمبود شدید روی و اضافه وزن در گروه‌های سنی متفاوت روبرو هستند؛ موضوعی که لزوم ت

افت شدید ریزمغذی “روی” در کشور

بر اساس اعلام دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت، “روی” در گروه سنی ۱۵ تا ۲۳ ماهه از ۱۹.۴ در سال ۱۳۸۰، به ۱۹.۱ در سال ۱۳۹۱ رسید. همچنین کودکان شش ساله نیز با افت شدید این ریزمغذی روبرو بودند؛ در سال ۱۳۸۰، این میزان ۳۱ درصد بود، ولی ۱۱ سال بعد به ۱۳.۶ درصد کم کردن یافت. نوجوانان نیز با همین مساله در کشور روبرو هستند؛ طبق این تحقیق در سال ۱۳۸۰، میزان روی در بدن این گروه سنی ۲۸ درصد برآورد شد، ولی در سال ۱۳۹۱ به ۱۱.۴ درصد کم کردن یافت.

این ریزمغذی در میان زنان باردار نیز کم کردن یافته هست؛ در سال ۱۳۸۰ میزان روی در بدن زنان باردار ۳۹.۹ بوده هست، ولی در سال ۱۳۹۱، به ۲۸ درصد رسیده است.

۲ روی سکه تغذیه ایرانیان

افزایش اضافه وزن در کودکان شش ساله

لاغری میانگین و شدید در میان گروه اول و در سال اول تحقیق ۴ و در سال ۱۳۹۰، ۴.۹ درصد گزارش شده است هست. همین شاخص در کودکان شش ساله از ۸.۵ به ۷.۹ درصد رسیده هست. کوتاهی قد میانگین و شدید نیز در میان نوزادان ۱۵ تا ۲۳ ماهه از ۱۸.۳ به ۸ درصد کم کردن یافته هست. این شاخص پیشرفت چشمگیری در جمعیت کودکان شش ساله داشته هست؛ به طوریکه در این بازه ۱۱ ساله، شاخص از ۱۴.۸ به ۴.۹ درصد رسید. کم وزنی میانگین و شدید در بازه سنی نوزادان مورد مطالعه در این تحقیق، از ۵.۹ به ۳.۳ درصد کم کردن یافته، این رقم در میان کودکان شش ساله نیز از ۱۲.۴ به ۶.۵ رسیده است.

آخرین تحقیقات در زمینه تغذیه مردم کشور عزیزمان ایران نشان می‌دهند که ایرانیان با کمبود شدید روی و اضافه وزن در گروه‌های سنی متفاوت روبرو هستند؛ موضوعی که لزوم ت

اضافه وزن خفیف، میانگین و شدید کودکان ۱۵ تا ۲۳ ماهه از ۲۹.۱ به ۱۸.۸ رسید، ولی کودکان شش ساله در این ۱۱ سال با اضافه وزن روبرو بوده اند؛ آیا که این شاخص از ۱۰ به ۱۳.۵ زیاد کردن یافته هست. شیوع اضافه وزن خفیف در گروه سنی ۱۵ تا ۲۳ ماهه نیز نسبت به سال ۸۰ کم کردن و در میان کودکان شش ساله زیاد کردن قابل توجهی داشته هست. اوضاع اضافه وزن در گروه نوجوانان ۲۲.۸ درصد که ۱۵.۹ درصد آن خفیف هست. در گروه میانسالان نیز اضافه وزن در میان گروهی که توده بدنی بین ۲۵ تا ۳۰ دارند، ۴۰ و بین گروهی که توده بدنی آنها بالاتر از ۳۰ هست، ۲۹.۲ درصد گزارش شده است هست. علاوه بر این چاقی شکمی در بزرگسالان یعنی دور کمر بزرگ تر از ۸۸ در زنان و بزرگتر از ۱۰۲ در مردان، ۴۳.۱ درصد است.

واژه های کلیدی: باردار | کودکان | نوزادان | اضافه وزن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz