بال تناسب اندام گوشی هوشمند نوجوانان تابستانی

بال: تناسب اندام گوشی هوشمند نوجوانان تابستانی کودکان بیماری کودکانه ثروتمند مدرسه دیابت

گت بلاگز اخبار گوناگون نرخ امید به زندگی در پکن به 82 سال می رسد

به گزارش فارس، رسانه رسمی پکن امروز گزارش داد، میانگین امید به زندگی ساکنان این شهر در سال 2017 به 82.15 سال زیاد کردن یافته است.

نرخ امید به زندگی در پکن به 82 سال می رسد

نرخ امید به زندگی در پکن به 82 سال می رسد

عبارات مهم : جمعیت

به گزارش فارس، رسانه رسمی پکن امروز گزارش داد، میانگین امید به زندگی ساکنان این شهر در سال 2017 به 82.15 سال زیاد کردن یافته است.

نرخ امید به زندگی در پکن به 82 سال می رسد

براساس داده های جهانی، پکن با زیاد کردن قیمت امید به زندگی به 82.15 با عددی 5 سال بالاتر از میانگین جهانی مواجه هست.

گزارش شرکت بهداشت و درمان چین حکایت از آن دارد که قیمت فوت زودرس جهت بیماری های مزمن مهم در بین افراد 30 تا 70 ساله در سال 2017 به میزان 10.8 درصد بوده که از سال 2016 به میزان 0.92 درصد کم کردن یافته هست.

به گزارش فارس، رسانه رسمی پکن امروز گزارش داد، میانگین امید به زندگی ساکنان این شهر در سال 2017 به 82.15 سال زیاد کردن یافته است.

در سال 2017، میزان فوت و میر در ساکنین پکن به علت بیماری های توموری به 183.8 مورد در هر 100 هزار نفر زیاد کردن یافت که 26.9 درصد از کل فوت و میر را به خود تخصیص داده شده است داده و از سال 2016، به میزان 3.6 درصد زیاد کردن یافته است.

هوانگ روئوگنگ، معاون مدیر مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های پکن گفت: زیاد کردن بیماری های مزمن در میان جمعیت سالمند در نتیجه عدم تمرین، رژیم های ناسالم و چاقی هست؛ با این حال پکن از قیمت امید به زندگی خوبی برخوردار است و انتظار می رود با ورزش و کم کردن چاقی قیمت امید به زندگی مجددا زیاد کردن یابد.

در سال 2017، با رعایت بیتشر نکات سلامتی، پکن بیش از 1 میلیارد دلار در هزینه های پزشکی صرفه جویی کرده هست.

نرخ امید به زندگی در پکن به 82 سال می رسد

واژه های کلیدی: جمعیت | زندگی | بیماری | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz